Vietnamese

Multilingual Telephone Line Video

Hãy tìm hiểu thêm về lý do tại sao Hội đồng Thành phố lại đổi cách thức chúng tôi kỷ niệm ngày 26 tháng Giêng và tìm cách tham gia lễ hội bình đẳng bình quyền vào ngày 26 tháng Giêng, tôn trọng và công nhận Thổ dân và dân đảo Torres Strait của Úc.

Tại sao Hội đồng Thành phố Darebin lại đổi cách thức chúng tôi kỷ niệm ngày 26 tháng Giêng?

Chúng tôi sẽ đổi cách thức chúng tôi kỷ niệm ngày 26 tháng Giêng để tỏ lòng tôn trọng Thổ dân và dân đảo Torres Strait trong vùng, những người đã nói với chúng tôi rằng họ trải qua ngày 26 tháng Giêng như là một ngày buồn bã, đau đớn và chia ly vì ngày này đánh dấu điểm khởi đầu của cuộc xâm lược và tước đoạt. Ngày 26 tháng Giêng và lịch sử của ngày này là phức tạp đối với nhiều người Úc, đặc biệt đối với Thổ Dân và dân đảo Torres Strait.

Như vậy có nghĩa là Hội đồng Thành phố Darebin chống Ngày Quốc khánh Úc?

Chúng tôi không chống Ngày Quốc khánh Úc mà cũng không phản đối lễ lạc mừng bản sắc quốc gia. Chúng tôi phản đối kỷ niệm bản sắc quốc gia chúng ta vào ngày 26 tháng Giêng, là ngày khiến Thổ Dân và dân đảo Torres Strait cảm thấy đau khổ vô ngần như vậy.

Liệu tôi có bị mất ngày nghỉ lễ vào ngày 26 tháng Giêng không?

Không, chúng tôi không muốn tước đi ngày lễ 26 tháng Giêng. Mục đích của chúng tôi chỉ đơn giản là tìm cách thức tôn trọng và bình đẳng bình quyền hơn về văn hoá để kỷ niệm ngày quốc khánh của chúng ta.

Lễ hội ngày 26 tháng Giêng của quý vị có thể bình đẳng bình quyền hơn như thế nào?

Nếu muốn tham gia lễ hội bình đẳng bình quyền vào ngày 26 tháng Giêng để tôn trọng và công nhận Thổ Dân và dân đảo Torres Strait của Úc, quý vị hãy truy cập Darebin.vic.gov.au/26january để tìm hiểu về các lễ hội và hoạt động hoặc gọi số 8470 8470 để nói chuyện với Nhân viên Hội đồng Thành phố bằng ngôn ngữ của mình.

Thuế địa phương

H. Thuế địa phương là gì?

Thuế địa phương là khoản tiền Hội Đồng Thành Phố thu thường niên. Mức thuế mà mỗi hộ gia đình phải đóng tùy thuộc vào trị giá bất động sản của họ.

H. Thuế địa phương được sử dụng như thế nào?

Đ. Hội Đồng Thành Phố sử dụng thuế địa phương để chi cho những dịch vụ địa phương như đổ rác, đèn đường, vệ sinh đường phố, công viên, thư viện, đường lộ địa phương, vỉa hè, cống rãnh, dịch vụ cấp cứu, các dịch vụ chăm sóc tại nhà và cộng đồng.

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang Quy Trình Thuế Địa Phương

H. Nếu không nhận được giấy báo thuế địa phương, tôi có thể hỏi xin bản khác hay không?

Đ. Vui lòng liên lạc với Hội Đồng Thành Phố qua số (03) 8470 8888 để xác nhận lại địa chỉ gửi thư và chi tiết chủ quyền. Khi đã xác định lại tất cả chi tiết, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi gửi giấy báo thuế khác cho quý vị.

H. Tôi có thể đóng thuế địa phương bằng cách nào?

Đ. Tất cả người đóng thuế địa phương đều có thể chọn các cách thức trả tiền sau đây như trả bằng tiền mặt, chi phiếu, thẻ tín dụng hoặc thẻ trừ từ tài khoản:

 • Qua điện thoại: 1300 954 297
 • Qua internet: Thanh Toán Trực Tuyến
 • Tại các chi nhánh Bưu Điện Úc
 • Bằng Bưu Điện
 • Đích thân đến bất cứ Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Darebin (Darebin Customer Service Centre)
 • Hội Đồng Thành Phố cũng cung cấp phương thức thanh toán Trừ Trực Tiếp (Direct Debit) trả góp bốn đợt hoặc trả góp hàng tháng trong 10 tháng. Thông tin chi tiết về việc thanh toán Trừ Tiền Trực Tiếp, truy cập trang Quy Trình Thuế Địa Phương

Trên Giấy Báo Thuế Địa Phương của quý vị có thông tin chi tiết khác về việc thanh toán thuế địa phương.

H. Tôi có được giảm thuế địa phương không?

Đ. Nếu có Thẻ Người Lãnh Cấp Dưỡng (Pension Concession Card), Thẻ Y Tế Cựu Chiến Binh Vàng DVA (Bộ Cựu Chiến Binh Sự Vụ) – TPI (Tàn Phế hoặc Mất Sức Vĩnh Viễn) hoặc Thẻ Y Tế Cựu Chiến Binh Vàng DVA – Góa Phụ Chiến Binh và ngụ tại căn nhà ghi trong Giấy Báo Thuế Địa Phương, quý vị có thể được giảm thuế địa phương.

Nếu hội đủ điều kiện, và đã làm đơn trước đây, quý vị sẽ tự động được giảm thuế địa phương hàng năm. Nếu không thấy được giảm thuế địa phương, hoặc chưa làm đơn, xin quý vị đem Giấy Báo Thuế Địa Phương và thẻ giảm giá đến Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Darebin (Darebin Customer Service Centre) để nhân viên điều chỉnh lại cho đúng.

Xin lưu ý người có Thẻ Chăm Sóc Sức Khỏe (Health Care Card) không được giảm thuế địa phương.

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang Quy Trình Thuế Địa Phương

Vật nuôi và các động vật khác

Tôi có thể đăng ký chó hay mèo bằng cách nào?

Đ. Tất cả chó và mèo trên 3 tháng tuổi đều phải được đăng ký. Vui lòng điện thoại Hội Đồng Thành Phố qua số (03) 8470 8888 để xin Mẫu Đơn Đăng Ký Động Vật, hoặc tải mẫu đơn từ trang Cấp Phép, Đăng Ký và Đơn Đăng Ký Thú Nuôi

Quý vị phải đóng lệ phí thường niên đăng ký động vật, tuy nhiên nếu có thẻ người lãnh cấp dưỡng (Pension Card), quý vị sẽ được giảm phí. Sau khi đăng ký, quý vị sẽ được cấp thẻ để đeo thường trực cho vật nuôi của quý vị. Trong trường hợp chó/mèo đi lạc, nhờ thẻ này, chúng sẽ được xác định mau chóng và giao cho chủ nhân một cách an toàn.

 Tải Đơn Đăng Ký Cấp Phép từ trang Cấp Phép, Đăng Ký và Đơn Đăng Ký Thú Nuôi

H. Chó/mèo của tôi đi lạc. Tôi phải làm gì?

Đ. Tất cả chó và mèo lang thang trên đường trong Thành Phố Darebin đều có thể được bắt lại và đưa đến Nơi Dành Cho Chó Lạc. Quý vị có thể liên lạc với Nơi Dành Cho Chó Lạc qua số 9329 2755 để xem họ có đang tạm giữ chó hay mèo của quý vị hay không.

Tất cả vật nuôi tạm giữ đều phải được đăng ký trước khi nhận về và quý vị cần đóng một khoản phí khi chúng được thả về. 

H. Tôi có thể dẫn chó đi dạo ở Darebin mà không cần đeo dây cổ cho chó không?

Đ. Một số công viên tại Darebin cho phép thả chó đi dạo không cần buộc dây cổ cho chúng. Xem trang Công Viên Vật Nuôi để tìm danh mục những công viên cho phép thả chó đi dạo tự do.

H. Tôi phải trình báo với ai khi phát hiện chó thả rong ở những khu vực công cộng?

Đ. Điện thoại Hội Đồng Thành Phố qua số 03 8470 8888 để gọi nhân viên điều tra.

H. Tôi phải gọi cho ai nếu gặp động vật bị bệnh hoặc bị thương?

Đ. Hội Đồng Thành Phố chỉ có thể chăm sóc chó và mèo bị bệnh hoặc bị thương. Điện thoại Hội Đồng Thành Phố qua số 03 8470 8888 để trình báo về mèo hoặc chó. Điện Thoại Dịch Vụ Trợ Giúp Động Vật Hoang Dã (Wildlife Assistance) qua số 1300 094 535 nếu quý vị phát hiện động vật hoang dã bị thương.

H. Hội Đồng Thành Phố làm gì để giải quyết tiếng ồn do chó sủa hoặc gà trống gáy lúc sáng sớm?

Đ. Nếu tiếng ồn do chó sủa hoặc gà trống gáy làm phiền quý vị, điện thoại Hội Đồng Thành Phố qua số (03) 8470 8888 để khiếu nại. Nhân Viên Hội Đồng Thành Phố sẽ đến nhà và điều tra chi tiết sự việc. Nhân viên Hội Đồng Thành Phố sẽ làm việc với chủ các loài động vật để cố gắng ngăn tiếng ồn. Chi tiết về việc khiếu nại sẽ được bảo mật.

Môi Trường, Cuộc Sống Bền Vững, Tiết Kiệm Năng Lượng và Tiền Bạc

H. Hiện có chương trình giảm giá nào có thể giúp tôi thanh toán các hóa đơn năng lượng?

Đ. Chính Phủ Tiểu Bang Victoria giảm giá điện và khí ga cho hộ gia đình có thẻ giảm giá. Ví dụ, quý vị sẽ được giảm 17,5% tiền điện quanh năm và giảm 17,5% tiền ga tự nhiên trong suốt mùa đông. Nếu mắc bệnh nhạy cảm với nhiệt độ, quý vị vẫn sẽ được hưởng giảm giá. Vui lòng liên lạc với công ty năng lượng để được giảm giá bằng cách tự động trừ vào hóa đơn năng lượng của quý vị. Xin đừng liên lạc với Hội Đồng Thành Phố vì chúng tôi không giải quyết việc này.

H. Tôi có thể làm gì để giảm hóa đơn năng lượng và giảm ô nhiễm carbon?

Đ. Có rất nhiều việc ít tốn phí hay không tốn tiền mà quý vị có thể thực hiện. Dưới đây là 15 gợi ý hữu ích nhất của Hội Đồng Thành Phố Darebin nhằm giúp quý vị giảm thiểu năng lượng tiêu thụ tại nhà và tiết kiệm tiền điện. Tính trung bình, các hộ gia đình phải trả khoảng 25 xu cho mỗi kWh điện. Con số này đã được sử dụng để ước tính cho các ví dụ về khả năng tiết kiệm dưới đây:

Thiết bị gia dung

1. Tắt tủ lạnh hoặc tủ đá thứ hai trong nhà. Ngay cả chiếc tủ lạnh nhỏ cũng có thể làm cho quý vị bị tốn 104 đô-la đến 260 đô-la tiền điện mỗi năm[i]. Quý vị có thể tiết kiệm rất nhiều bằng cách tắt chiếc tủ lạnh thứ hai chứa “đồ uống” trong tuần hoặc trong thời gian không tiệc tùng, hoặc quý vị cũng có thể quyết định không cần dùng đến chiếc tủ lạnh này luôn.

2. Phơi khô quần áo tự nhiên. Chi phí để chạy chiếc máy sấy quần áo là khoảng 75 xu mỗi lầni. Thay vào đó, quý vị có thể phơi khô quần áo mà không tốn tiền trên giá treo hoặc dây phơi.

 3. Tắt TV khi không sử dụng. Nếu có TV plasma cũ kích thước lớn, khi mở TV quý vị có thể tốn 10 xu mỗi giờ. Những TV mới ít hao điện nhất cũng tốn khoảng 2 xu mỗi giời. Nếu chỉ nghe mà không xem hình, quý vị nên nghe bằng máy thu thanh.

4. Giảm việc sử dụng các thiết bị gia dụng không cần thiết. Hãy tắt đèn khi rời khỏi phòng hơn 10 phút. Dùng chổi quét thay cho máy hút bụi ở những bề mặt sàn nhẵn.

5. Mua thiết bị có nhiều sao tiết kiệm năng lượng trên nhãn. Càng nhiều sao thì quý vị sẽ tiết kiệm được càng nhiều. Kiểm tra chính xác năng lượng sử dụng trên nhãn để so sánh chi phí hoạt động.

Nước Nóng

6. Giảm thời gian tắm. Gắn vòi sen ít hao nước và cố gắng tắm dưới 4 phút.

7. Giặt quần áo bằng nước lạnh thay vì nước nóng và quý vị có thể tiết kiệm 90 đô-la một năm.

8. Chỉ đun nước nóng đến 60°C. Hãy kiểm tra bộ chỉnh nhiệt của bình nước nóng vì khi đun nước trên 60°C quý vị chỉ phí phạm năng lượng.

Sưởi ấm và làm mát

9. Điều chỉnh bộ điều nhiệt ở mức thấp nhất mà quý vị vẫn cảm thấy thoải mái. 18°C đến 20°C là nhiệt độ thoải mái cho hầu hết mọi người nếu họ mặc áo ấm hoặc áo khoác ngoài đồ ngủ hay đắp chăn nằm trên ghế dài. Điều chỉnh thấp đi 1°C, quý vị sẽ tiết kiệm được 10% chi phí lò sưởi[i].

  10. Chặn khí lùa. Khí lùa làm mất 25% lượng hơi nóng trong nhà vào mùa đông[i]. Nếu có thể chặn không để hơi nóng bị thoát ra, quý vị sẽ tiết kiệm được rất nhiều năng lượng và tiền điện.
 

11. Sử dụng lò sưởi ít tốn năng lượng. Hãy sử dụng lò sưởi khí ga tự nhiên có nhiều sao. Loại này tốt hơn nhiều so với lò sưởi điện vì giá rẻ hơn nhiều và ít gây ô nhiễm môi trường.

12. Sử dụng thiết bị làm mát hiệu quả. Sử dụng quạt máy hoặc máy làm lạnh bay hơi thay vì máy lạnh vì chúng tốn ít năng lượng hơn. Nếu sử dụng máy lạnh, hãy điều chỉnh nhiệt độ ở 26°C hoặc cao hơn vào mùa hè. Điều chỉnh nhiệt độ tăng lên 1 độ, quý vị có thể tiết kiệm khoảng 10% chi phíiii.

13. Chỉ sưởi những phòng có người. Đóng các lỗ thông hoặc cửa phòng ít sử dụng để giảm hao phí năng lượng sưởi ấm.

14. Lắp cách nhiệt trần với giá trị cách nhiệt tối thiểu (R-value) là 3,5. Cách nhiệt trần có thể tiết kiệm chi phí sưởi ấm lên đến 45%iii.

15. Lắp rèm cửa sổ. Lắp rèm cửa vừa khít, rèm roman hoặc rèm tổ ong (honeycomb) để chặn khí lạnh tại cửa sổ và không có khe rãnh để khí lạnh không lùa vào nhà. Lắp đặt hộp rèm gỗ (pelmet) bên trên cửa sổ cũng giúp giảm khí nóng thoát ra và khí lạnh lùa vào. Nếu thuê hay không đủ khả năng sắm rèm cửa, hãy thử sử dụng chăn để thay thế.

Những con số trên chỉ là ước tính. Mức độ tiết kiệm trên thực tế sẽ phụ thuộc vào mức độ sử dụng các thiết bị nhiều ít, hiệu quả và kích thước riêng của từng loại thiết bị cũng như chi phí tiền điện. Thông tin này được cập nhật vào tháng 7 năm 2012.

H. Hội Đồng Thành Phố có thể tư vấn hoặc trợ giúp thêm về tiết kiệm năng lượng, về giảm chi phí hóa đơn điện và khí đốt, về nước nóng năng lượng mặt trời, về tấm thu năng lượng mặt trời hoặc tình trạng khí hậu biến đổi?

Đ. Có. Hội Đồng Thành Phố và các tổ chức khác đã biên soạn những tờ thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị để hướng dẫn những cách giảm thiểu năng lượng, từ đó giảm ô nhiễm không khí cũng như tiết kiệm tiền điện và ga.

Quý vị có thể tìm thấy tiện ích Nói Bằng Ngôn Ngữ Của Tôi (Talking My Language) và các tài liệu khác dành cho các cộng đồng văn hóa và ngôn ngữ đa dạng tại trang mạng của Chương Trình Cộng Đồng Và Gia Đình Bền Vững (Sustainable Homes and Communities Program). Nhắp vào đây để xem.

Quý vị cũng có thể tìm thấy nhiều tài liệu về môi trường bằng nhiều thứ tiếng trên trang mạng của Ban Môi Trường Victoria (Environment Victoria): http://www.environmentvictoria.org.au/translations

Muốn được giúp đỡ thêm bằng các ngôn ngữ khác tiếng Anh, vui lòng gọi cho đường dây Đa Ngữ của Hội Đồng Thành Phố và yêu cầu nói chuyện với bộ phận Môi Trường qua số (03) 8470 8405

Đậu Xe – Giấy Phép Đậu Xe Dân Cư, Giấy Phép Đậu Xe Dành Cho Người Khuyết Tật, Giấy Phạt

H. Ai được cấp Giấy Phép Đậu Xe Dân Cư?

Đ. Giấy Phép Đậu Xe Dân Cư dành cho bất kỳ người nào thường trú trên đoạn đường (giữa hai ngã tư/ba) có những chỗ đậu xe theo thời hạn quy định (ví dụ đậu xe trong vòng 2 giờ) hoặc Khu Vực Đậu Xe Phải Có Giấy Phép (Permit Zone) trước nhà. Tất cả giấy phép đều hết hạn vào ngày 28 tháng 2 hàng năm.

H. Tôi có thể có bao nhiêu giấy phép?

Đ. Cư dân sinh sống tại Khu Vực A, bao gồm tất cả nhà ở dọc theo những khu mua sắm nhất định, có đủ điều kiện xin cấp chỉ một giấy phép vĩnh viễn.

Cư dân sống tại Khu Vực B, gồm các khu vực thiếu chỗ đậu xe trầm trọng, có đủ điều kiện được cấp hai (2) giấy phép và có thể là nhãn dán cư dân hoặc giấy phép có thể chuyển nhượng.

Hộ gia đình có chỗ đậu xe riêng hoặc những người không có xe sẽ hội đủ điều kiện được cấp bớt một giấy phép.

H. Tôi có thể xin giấy phép tạm thời cho thợ hoặc khách viếng thăm không?

Đ. Cư dân có thể xin giấy phép tạm thời với lệ phí 30 đô-la cho khoảng thời gian tối đa bốn (4) tuần. Khi có giấy phép này, các thợ do cư dân mướn để thực hiện những việc nhỏ cho nhà ở hoặc khách viếng thăm có thể đậu xe mà không bị giới hạn về thời gian hoặc khu vực.

H. Ai được cấp Giấy Phép Đậu Xe Dành Cho Người Khuyết Tật?

Đ. Bất kỳ công dân nào thường trú trong Thành Phố Darebin mà bác sĩ hoặc y bác sĩ chuyên khoa nhận định là bị khuyết tật nặng đều đủ điều kiện để xin cấp Giấy Phép Đậu Xe Dành Cho Người Khuyết Tật

H. Lệ phí xin giấy phép là bao nhiêu?

Đ. Giấy Phép Đậu Xe Dành Cho Người Khuyết Tật được cấp miễn phí

H. Có những loại giấy phép nào?

1) Giấy Phép Đậu Xe Dành Cho Người Khuyết Tật: Loại Một

Quý vị được phép đậu xe ở chỗ đậu xe dành riêng cho người khuyết tật theo thời hạn quy định, hay đậu xe ở khu vực hoặc chỗ đậu xe bình thường gấp đôi thời hạn quy định (sau khi đã trả phí đậu xe ban đầu, nếu có).

2) Giấy Phép Đậu Xe Dành Cho Người Khuyết Tật: Loại Hai

Người có Giấy Phép Đậu Xe loại hai cần nghỉ ngơi khi đi bộ có thể được phép đậu xe tại bất cứ nơi đậu xe hoặc chỗ đậu xe bình thường nào gấp đôi thời hạn quy định (sau khi đã trả phí đậu xe ban đầu, nếu có).

H. Nếu giấy phép của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp thì sao?

Đ. Nếu bị mất hoặc bị đánh cắp Giấy Phép Đậu Xe, quý vị nên trình báo sự việc ngay cho Thành Phố Darebin bằng tờ khai danh dự. Khi nhận được tờ khai, chúng tôi sẽ cấp giấy phép mới cho quý vị.

H. Tại sao tôi bị biên giấy phạt đậu xe?

Đ. Quý vị có thể bị biên giấy phạt đậu xe vì những lý do như đậu xe tại một chỗ quá lâu hoặc đậu xe trong khu vực phải có giấy phép mà quý vị lại không có giấy phép. Có khi quý vị cũng bị biên giấy phạt nếu đậu xe trên dải cỏ ven đường hoặc xe của quý vị chắn lối đi bộ. Thanh Tra Đậu Xe có thể đưa giấy phạt tận tay quý vị, hoặc để lại trên kính chắn gió của xe hoặc được gửi đến địa chỉ nhà của quý vị

H. Tôi đóng phạt cho giấy phạt đậu xe bằng cách nào?

QUA ĐIỆN THOẠI:

Gọi 1300 954 297 để đóng phạt bằng thẻ MasterCard hoặc thẻ Visa và nhập mã số giấy phạt của quý vị

QUA MẠNG INTERNET:

Truy cập www.darebin.vic.gov.au để đóng phạt bằng thẻ MasterCard hoặc thẻ Visa và nhập mã số giấy phạt của quý vị

ĐÍCH THÂN: Tại bất kỳ Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Darebin nào

GỬI THƯ ĐẾN:

Chi phiếu hoặc lệnh phiếu phải ghi trả cho City of Darebin và gửi qua đường bưu điện đến

City of Darebin
Traffic Services
PO Box 91,
Preston 3072

Nếu đóng phạt trễ hạn có khi quý vị phải nộp thêm lệ phí.

H. Ai chịu trách nhiệm đóng phạt?

Đ. Chủ sở hữu đăng ký hoặc tài xế lái xe vào thời điểm vi phạm là người chịu trách nhiệm đóng phạt. Muốn khỏi phải đóng phạt, chủ sở hữu xe có trách nhiệm khai báo tài xế lái xe.

Dịch Vụ Cộng Đồng Hội Đồng Thành Phố – Dịch vụ dành cho trẻ em và gia đình tại Darebin

H: Hội Đồng Thành Phố cung cấp những dịch vụ gì cho gia đình và trẻ em tại Darebin?

Đ. Hội Đồng Thành Phố cung cấp rất nhiều dịch vụ. Tên dịch vụ và chi tiết liên lạc của các dịch vụ này đều có trong tờ áp-phích

H. Vai trò của Trung Tâm Y Tế Mẫu Nhi (Maternal and Child Health Nurse) là gì? Trung Tâm Y Tế Mẫu

Nhi gần nhà tôi nhất nằm ở đâu?

Đ. Tại trang mạng www.darebin.vic.gov.au có thông tin về Dịch Vụ Trung Tâm Y Tế Mẫu Nhi tại Darebin (tìm từ chính “trung tâm y tế mẫu nhi - maternal and child health”) hoặc gọi số (03) 8470 8298

H: Tôi có thể thuê nôi xách em bé ở đâu?

Đ: Từ tháng 7 năm 2012, công ty hợp đồng đặc biệt sẽ cung cấp nôi xách em bé cho cư dân Darebin. Nhân viên của công ty sẽ lắp nôi tại nhà hoặc nơi làm việc của quý vị. Vui lòng gọi số (03) 9317 3050 hoặc gọi Dịch Vụ Khách Hàng Hội Đồng Thành Phố qua số (03) 8470 8888

H: Tôi có thể tìm thông tin về dịch vụ chủng ngừa ở đâu:

Đ. Các buổi chủng ngừa trong năm nay được liệt kê tại trang mạng www.darebin.vic.gov.au/immunization

Q. Dịch vụ giữ trẻ là gì?

Đ. Các trung tâm giữ trẻ tại Darebin giữ trẻ toàn thời gian và bán thời gian cho các bé từ tuổi đi học trở xuống. Đội ngũ nhân viên có trình độ cao sẽ mang đến cho các em môi trường học tập an toàn, tích cực, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của các em. Một số trung tâm còn cung cấp chương trình mẫu giáo được tài trợ.

H: Làm cách nào tôi tìm thông tin về những lựa chọn về dịch vụ giữ trẻ?

Đ. Tại trang mạng www.darebin.vic.gov.au/childcare có phổ biến thông tin, kể cả mẫu đơn đăng ký Trung Tâm Giữ Trẻ Cộng Đồng Quản Lý (Community Managed Childcare Centre).

Quý vị cũng có thể tìm thấy các trung tâm giữ trẻ tư nhân trên trang mạng này.

H. Làm cách nào để nộp đơn ghi danh mẫu giáo tại Darebin?

Đ: Tại trang mạng www.darebin.vic.gov.au/kindergarten có đơn ghi danh.

H. Thư viện đồ chơi Darebin ở đâu và mở cửa vào giờ giấc nào?

Đ. Quý vị có thể sử dụng Thư Viện Đồ Chơi Darebin tại một số địa điểm và giờ giấc khác nhau.

Đó là:

 • Thứ Tư: 9g30 sáng - 12g trưa tại Thornbury - 8A Newcastle Street, Thornbury
 • Thứ Sáu: 9g30 sáng - 12g trưa tại Trung Tâm Dân Sinh Reservoir Community and Learning Centre - 23 Edwardes Street, Reservoir
 • Thứ Bảy: 9g30 sáng - 12g trưa tại 8A Newcastle Street, Thornbury
 • H. Làm cách nào để ghi danh cho con tôi tham dự Chương Trình Dịp Trường Tiểu Học Nghỉ Hè?

Đ: Đơn đăng ký trực tuyến có tại trang mạng www.darebin.vic.gov.au/holidayprogram

LUẬT LỆ ĐỊA PHƯƠNG VÀ VIỆC TRÌNH BÁO CÁC VẤN ĐỀ TẠI DAREBIN

Ban Dịch Vụ Luật Lệ Địa Phương (Darebin Council Local Laws Services Unit) của Hội Đồng Thành Phố Darebin giải quyết các vấn đề nào?

Đ. Ban Dịch Vụ Luật Lệ Địa Phương của Hội Đồng Thành Phố giải quyết các mối quan ngại hoặc yêu cầu về những quy định đậu xe, xe phế thải, choáng đường phố, đốt lửa bất hợp pháp, các mối nguy cơ gây hỏa hoạn và xả rác.

Hội Đồng Thành Phố không thể giải quyết hết tất cả mọi vấn đề tại Darebin. Có những vụ việc nên trực tiếp trình báo với các cơ quan quản lý khác được đề cập trong các câu trả lời dưới đây

H. Có được phép đốt lửa ở Darebin không?

Đ. Thành Phố Darebin cấm đốt lửa ngoài trời (trừ trường hợp nấu nướng). Muốn trình báo những trường hợp này, xin điện thoại số (03) 8470 8888.

H. Những quy định về nấu nướng ngoài trời trong ngày cấm đốt lửa là gì?

Đ. Muốn biết những quy định về Ngày Hoàn Toàn Cấm Lửa (Total Fire Ban), hãy xem tại trang mạng của MFB www.mfb.vic.gov.au

H. Tôi có thể đậu xe trên lề cỏ không?

Cấm đậu xe, xe rơ-moóc, tàu thuyền hoặc các loại xe cộ khác trên lề cỏ hoặc khu bảo tồn. Quý vị phải đậu trong phạm vi đất của mình hoặc sát lề đường.

Muốn biết thêm thông tin

Điện thoại: (03) 8470 8888
Email: locallaw@darebin.vic.gov.au

Xây dựng

H. Giấy phép xây dựng là gì?

Đ. Giấy phép xây dựng là văn bản luật pháp cho phép quý vị xây cất và/hay phá dỡ các công trình. Giấy phép xây dựng bảo đảm công trình xây cất được thực hiện đúng quy định xây cất và luật lệ khác. Những tiêu chuẩn này được đặt ra để gìn giữ an toàn và sức khỏe cho công chúng và người sử dụng các tòa nhà.

H. Khi nào tôi cần phải có giấy phép xây dung?

Đ. Thông thường, quý vị cần phải xin giấy phép xây dựng cho tất cả công trình xây cất và phá dỡ tại Darebin. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có khi quý vị không cần phải xin giấy phép xây dựng. Trước khi khởi công xây dựng, sửa đổi, xây cất thêm hoặc phá dỡ các công trình, hãy liên lạc với Bộ Phận Dịch Vụ Xây Dựng (Building Services Unit) của Hội Đồng Thành Phố qua số (03) 8470 8899 hoặc Thanh Tra Xây Dựng (Building Surveyor) tư nhân để hỏi xem quý vị có cần xin giấy phép xây dựng hay không.

Xin lưu ý quý vị không được phép khởi công xây dựng bất kỳ công trình nào trên mảnh đất nếu không có Giấy Phép Bảo Vệ Tài Sản (Asset Protection Permit) hợp lệ. Muốn biết thêm chi tiết, xin xem mục Bảo Vệ Tài Sản.

H. Tôi có thể xin giấy phép xây dựng ở đâu?

Đ. Quý vị có thể xin giấy phép xây dựng từ Hội Đồng Thành Phố hoặc bất kỳ Thanh Tra Xây Dựng tư nhân nào có đăng ký với Ban Chuyên Viên Xây Dựng (Building Practitioners Board). Truy cập www.buildingcommission.com.au hoặc gọi số 1300 815 127.

H. Tôi có thể xin giấy phép xây dựng bằng cách nào?

Đ. Quý vị phải nộp đơn xin đã điền đầy đủ thông tin và những chi tiết khác như bản vẽ chính thức, bản sao bằng khoán còn mới và lệ phí. Đơn càng đầy đủ chi tiết thì càng dễ được giải quyết.

Truy cập mục Giấy Phép, Đơn và Đăng Ký Xây Dựng để tải đơn đăng ký.

H. Giấy phép xây dựng có hiệu lực bao lâu?

 Đ. Giấy phép xây dựng có hiệu lực 2 năm đối với nhà ở và 3 năm đối với công trình xây dựng thương mại. Hãy nhớ rằng giấy phép xây dựng sẽ hết hiệu lực nếu đợt thanh tra xây dựng đầu tiên không thực hiện trong 12 tháng đầu tiên tính từ ngày được cấp giấy phép.

Kỳ hạn này có thể được gia hạn nếu quý vị làm đơn nộp cho Thanh Tra Xây Dựng trước khi giấy phép xây dựng hết hiệu lực.

H. Tôi có thể xin được hưởng quy chế khác với những Quy Định tiêu chuẩn hay không?

Đ. Có, quý vị có thể xin được hưởng quy chế khác với những Quy Định tiêu chuẩn nếu nộp đơn cho Hội Đồng Thành Phố xin Báo Cáo Và Chấp Thuận. Ví dụ như quý vị có thể xin làm hàng rào trước nhà cao hơn chiều cao giới hạn theo quy định. Hội Đồng Thành Phố là cơ quan duy nhất có thẩm quyền phê chuẩn đơn xin thuộc diện này. Xin lưu ý, không phải đơn nộp nào cũng sẽ mặc nhiên được Hội Đồng Thành Phố chấp thuận. Trong trường hợp bị bác đơn, quý vị có thể khiếu nại với Hội Đồng Khiếu Nại Xây Dựng (Building Appeals Board).

Tải Giấy Phép, Đơn và Đăng Ký Xây Dựng để xem Tờ Thông Tin “Những Yêu Cầu về Địa Điểm”.

H. Nếu không có giấy phép xây dựng thì sao?

Đ. Nếu không xin giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng, quý vị có thể bị Hội Đồng Thành Phố gửi Giấy Báo Xây Dựng (Building Notice) hoặc Lệnh Xây Dựng (Building Order) và phạt vạ. Sau đó, quý vị phải chấp hành những Quy Định Xây Dựng và phải phá dỡ công trình xây dựng không được cho phép hiện tại và chịu phí tổn thêm để chấp hành đúng quy định.

Q. Tôi có cần phải gắn bộ phận báo động khói không?

Đ. Bộ phận báo động khói có thể ngăn ngừa trường hợp tử vong và nhà cửa bị thiệt hại nặng bằng cách báo động cho quý vị biết khi xảy ra hỏa hoạn.

Tất cả nhà ở bao gồm các căn hộ như "unit" và "flat" đều phải gắn bộ phận báo động khói. Hộ nào không chấp hành Quy Định Xây Dựng sẽ bị trừng phạt và phạt vạ.

H. Tôi có cần phải lắp hàng rào an toàn quanh hồ bơi hoặc hồ phun nước (spa) không?

Đ. Tất cả hồ bơi và hồ phun nước (spa) đều phải có hàng rào an toàn và/hoặc những biện pháp hợp lệ khác để ngăn trẻ nhỏ không vào hồ bơi và hồ phun nước mà không có người trông coi.

Chủ nhà phải xin Giấy Phép Xây Dựng trước khi làm hồ bơi, hồ phun nước (spa) và hàng rào an toàn theo yêu cầu.

Tải Giấy Phép, Đơn và Đăng Ký Xây Dựng để xem Tờ Thông Tin “Hồ Bơi và Hàng Rào An Toàn Hồ Phun Nước”.

H. Tôi có thể liên lạc với ai để biết thêm thông tin?

Quý vị có thể liên lạc với Bộ Phận Dịch Vụ Xây Dựng Thành Phố Darebin (Darebin Building Services Unit) qua số (03) 8470 8899 hoặc Ủy Ban Xây Dựng (Building Commission) qua số 1300 815 127.

THƯ VIỆN

H. Darebin có mấy thư viện và ở đâu?

Hội Đồng Thành Phố Darebin có bốn thư viện:

Thư Viện Preston266 Gower StPRESTON VIC 3072Bản đồ & tọa độ Melway: 18 G12

Thư Viện Fairfield 3078121 Station St VIC 30Bản đồ & tọa độ Melway: 30 K10

Thư Viện Northcote32-38 Separation StNORTHCOTE VIC 3070Bản đồ & tọa độ Melway: 30 F8

Thư Viện Reservoir23 Edward StReservoir VIC 3073Bản đồ & tọa độ Melway: 18 G5

H. Tôi liên lạc với thư viện bằng cách nào?

Đ. Mọi thắc mắc tổng quát: 1300 655 355

Trang mạng:www.darebinlibraries.vic.gov.auwww.spongeclub.com

Có dịch vụ phiên dịch nếu quý vị yêu cầu.

H. Tôi có thể làm thẻ thư viện bằng cách nào và điều kiện mượn từ thư viện như thế nào?

Đ. Dịch vụ đăng ký thành viên thư viện hoàn toàn miễn phí.

Muốn làm thẻ thư viện Darebin như là thành viên chính thức, quý vị phải đem theo giấy tờ tùy thân có ghi họ tên và địa chỉ hiện thời, ví dụ như bằng lái xe, hóa đơn hoặc bản kê chi thu tài khoản ngân hang.

Là thành viên chính thức của thư viện, quý vị có thể mượn nhiều nhất 40 món trong thời gian 3 tuần lễ và được sử dụng các chương trình/phương tiện và dịch vụ khác, tỉ như sử dụng Internet miễn phí.

Nếu quý vị từ tiểu bang khác hoặc nước khác đến thăm và không có địa chỉ cố định ở tiểu bang Victoria, quý vị vẫn có thể xin làm thẻ thư viện theo diện Thành Viên Ngắn Hạn (Short Term Member). Muốn làm thẻ, quý vị phải xuất trình giấy tờ tùy thân có tên họ và địa chỉ hiện thời ở nước ngoài hay tiểu bang khác.

Thành viên ngắn hạn có thể mượn nhiều nhất 5 món trong thời gian 3 tuần lễ và được sử dụng các chương trình/phương tiện và dịch vụ khác, tỉ như sử dụng Internet miễn phí. Thẻ thành viên ngắn hạn sẽ hết hạn sau một tháng.

H. Các thư viện của Darebin có sách báo, tài liệu bằng những ngôn ngữ nào?

Đ. Các thư viện của Darebin có sách, tạp chí, băng hình, CD và đĩa hình DVD bằng tiếng Ả Rập, tiếng Hoa, tiếng Hy Lạp, tiếng Ý và tiếng Việt.

Thư viện Preston có các tài liệu bằng tiếng Việt và tiếng Hoa.

Thư viện Reservoir có các tài liệu bằng tiếng Ý và tiếng Ả Rập.

Thư viện Northcote có các tài liệu bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Ý.

H. Thư viện có những gì?

Đ. Thư viện có:

 • Sách
 • Tạp chí
 • Báo
 • Sách hình
 • Sách in chữ lớn
 • CD
 • DVD
 • Sách Thâu Âm (CD và sách thâu âm tải về)
 • Các sản phẩm và dịch vụ thông tin và tham khảo
 • Tài liệu tham khảo trực tuyến
 • Phòng họp cho thuê tại thư viện Northcote và Preston.
 • Truy Cập Internet và WiFi miễn phí (chỉ dành cho thành viên)
 • Dịch Vụ Thư Viện Tại Nhà
 • Nhiều chương trình và sự kiện khác có thể tìm thấy tại trang mạng www.darebinlibraries.vic.gov.au

Các đường dẫn liên quan

 • Các Thư Viện Tại Darebin
 • Sự Kiện Tại Thư Viện
 • Danh Mục Trực Tuyến
 • Địa Điểm và Giờ Giấc

Dịch Vụ Hội Đồng Thành Phố - dành cho người khuyết tật và người chăm sóc

H. Có những Dịch Vụ nào dành cho người khuyết tật và gia đình họ?

 Hội Đồng Thành Phố có rất nhiều dịch vụ và hỗ trợ dành cho người cần sự giúp đỡ tại nhà hoặc để hòa nhập với cộng đồng, trong đó có:

 • Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà
 • Nhân Viên Liên Lạc Người Bản Địa
 • Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ em
 • Dịch Vụ Thanh Thiếu Niên, trong đó có Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Northland (Northland Youth Centre) và Trung Tâm Tiện Ích Thanh Thiếu Niên Darebin (Darebin Youth Resource Centre)

Muốn biết thêm thông tin, gọi số 8470 8888

H. Làm sao để tôi được trợ giúp tại nhà?

Đ. Liên lạc với Dịch Vụ Người Khuyết Tật và Người Cao Niên (Aged and Disability Services) qua số (03) 8470 8828. Vui lòng xem thông tin mới cập nhật gần đây.

Sau đó, nhân viên dịch vụ sẽ liên lạc và sắp xếp một cuộc hẹn đến tới nhà quý vị xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không và giải thích về những dịch vụ Hội Đồng Thành Phố có thể cung cấp.

Mọi thắc mắc, xin vui lòng gọi Nhóm Thông Tin Tư Vấn (Information and Referral Team) qua số (03) 8470 8828. Đường Dây Đa Ngữ qua số (03) 8470 8470 hoặc dịch vụ TTY (dành cho người khiếm thính) qua số (03) 8470 8696.

H. Có những dịch vụ Sức Khỏe Tâm Thần nào?

Đ. Nếu quý vị hoặc người đang được quý vị chăm sóc cần thông tin hoặc lời khuyên về sức khỏe tâm thần, hãy gọi cho Đường Dây Tư Vấn Sức Khỏe Tâm Thần - dịch vụ thông tin mới suốt 24 giờ trên toàn tiểu bang qua số 1300 280 737.

Để cư dân Thành Phố Darebin dễ dàng có thông tin, lời khuyên, được giới thiệu khám bệnh về sức khỏe tâm thần và hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần tại địa phương, Hội Đồng Thành Phố đã biên soạn ấn phẩm bỏ túi Cẩm Nang Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần Thành Phố Darebin.

Muốn biết thêm thông tin, liên lạc với Hội Đồng Thành Phố qua số (03) 8470 8888.

H. Hội Đồng Thành Phố có thể giúp tôi sử dụng các chương trình và hoạt động cộng đồng không?

Đ. Muốn biết thông tin về các hoạt động cộng đồng và xã hội tại Darebin, gọi Nhân Viên MetroAccess của Darebin qua số (03) 8470 8368.

Muốn biết thông tin về cơ hội chơi thể thao và giải trí, gọi Điều Phối Viên Ai Cũng Có Thể Hòa Nhập (Access for All Abilities) của Darebin qua số (03) 8470 8396.

Nếu là người khuyết tật trong độ tuổi từ 18-65 và vẫn sống tại nhà, quý vị có thể nhờ Hướng Dẫn Viên Giải Trí Cộng Đồng (Community Recreational Facilitator - CRF) của Thành Phố Darebin trợ giúp để quý vị được sử dụng các dịch vụ và các hoạt động theo ý nguyện. Gọi CRF qua số (03) 8470 8308.

H. Thành Phố Darebin có sân chơi dành cho trẻ em khuyết tật và người chăm sóc không?

Đ. Quý vị có thể tìm thông tin về sân chơi dành cho người khuyết tật tại chuyên mục Sân Chơi Dành Cho Người Khuyết Tật trên Cổng Thông Tin Cộng Đồng Darebin. Quý vị có thể tìm được thông tin về kế hoạch của Hội Đồng Thành Phố về sân chơi dành cho người khuyết tật trong Kế Sách Phát Triển Sân Chơi Tại Thành Phố Darebin dưới mục Dành Cho Người Khuyết Tật (Access for People with a Disability). Xem Sân Chơi và Khu Giải Trí

H: Có những hỗ trợ gì cho trẻ em có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ đa dạng trong những năm đầu đời? 

Đ. Nhân viên Đặc Trách Mẫu Giáo sẽ hỗ trợ các bé trong chương trình mẫu giáo được tài trợ

 • Bị khuyết tật hoặc chậm phát triển - từ trẻ chậm phát triển ngôn ngữ ở mức độ nhẹ hoặc tính hạnh có vấn đề, đến những trẻ bị nhiều khuyết tật
 • Có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ đa dạng và có những nhu cầu bổ trợ
 • Là Người Bản Địa và Dân Hải Đảo Eo Torres
 • Đã từng bị tổn thương

H. Có hỗ trợ nào dành cho người bị Chứng Sa Sút Trí Tuệ sống tại Thành Phố Darebin?

Đ. Vui lòng tham khảo thông tin mới cập nhật gần đây

H. Làm sao để tôi xin thẻ đậu xe ở chỗ dành cho người khuyết tật và những quy định đối với việc sử dụng thẻ?

Quý vị có thể tìm thấy tất cả những thông tin về Thẻ Đậu Xe Dành Cho Người Khuyết Tật tại mục Những Câu Hỏi Thông Thường về Giấy Phép Đậu Xe.

H. Làm sao để tôi có các văn bản theo hình thức khác?

Đ. Tất cả văn bản của Hội Đồng Thành Phố đều có nhiều hình thức khác nhau khi có yêu cầu, trong đó có dạng bản in chữ lớn, điện tử (CD hoặc thư điện tử), thu âm, ngôn ngữ khác và dạng văn bản giấy.

Nếu quý vị muốn nhận văn bản của Hội Đồng Thành Phố theo hình thức khác, vui lòng gọi Dịch Vụ Khách Hàng qua số (03) 8470 8888.

H. Nếu bị Hội Đồng Thành Phố Darebin đối xử bất công vì bị khuyết tật, tôi có thể khiếu nại bằng cách nào?

Đ. Nếu không hài lòng với dịch vụ của Hội Đồng Thành Phố, quý vị có thể khiếu nại bằng cách đích thân tiếp xúc với chúng tôi, hoặc qua điện thoại, thư, fax, thư điện tử hoặc trực tuyến. Nếu quý vị không biết phải liên lạc với bộ phận nào, hãy gọi cho Dịch Vụ Khách Hàng Darebin
 
Nếu việc khiếu nại chưa được giải quyết, quý vị có thể gọi cho Ban Kế Hoạch Người Khuyết Tật (Disability Planner) qua số (03) 8470 8888 để được tư vấn và hỗ trợ thêm

H. Hội Đồng Thành Phố chấp thuận những thẻ giảm giá nào?

Đ. Hội Đồng Thành Phố Darebin chấp thuận Thẻ Công Dân Cao Niên Victoria (Victorian Seniors Card), Thẻ Bạn Đồng Hành Victoria (Victorian Companion Card) Thẻ Người Chăm Sóc Victoria (Victorian Carer Card).

Vui lòng truy cập các trang mạng liên quan để biết thêm chi tiết hoặc gọi Dịch Vụ Khách Hàng Darebin qua số (03) 8470 8888 để biết những địa điểm áp dụng giảm giá trong Thành Phố Darebin.